Wat met inschrijvingen?

Tot op heden is er geen duidelijkheid vanuit de overheid rond de heropstart van de inschrijvingen. We zijn in communicatie met het LOP (Lokaal OverlegPlatform) om op Brugs niveau afspraken te maken maar zij zijn nog steeds zelf in overleg voor het vastleggen van een nieuwe datum voor de start van de inschrijvingen voor de 7e klas. We hopen in de loop van de paasvakantie hier meer over te weten. Er is reeds nieuws voor inschrijvingen van scholieren voor de hogere jaren in het middelbaar.

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 worden alle inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 tot en met 17 mei 2020 opgeschort. Als op 18 mei 2020 de lessen nog steeds geschorst zijn, of als er een samenscholingsverbod geldt, kan het schoolbestuur beslissen om de inschrijvingen te laten verlopen zonder dat de fysieke aanwezigheid van ouders of leerlingen op school vereist wordt. Deze informatie kunt u nalezen op de website van Onderwijs Vlaanderen.


Login