Update Maatregelen COVID-19

Gebouw

Richtlijnen van de Federale Overheid  

  Richtlijnen voor Scholen

  Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis. Enkel voor noodsituaties is er opvang voorzien op school. Ook tijdens de paasvakantie voorziet de school in opvang van kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden, of enkel door grootouders zouden kunnen opgevangen worden.

  Alle schoolreizen, en extra-muros activiteiten worden geschrapt voor dit schooljaar. Op 3 april vernamen we het ministerieel besluit om alle meerdaagse uitstappen tot eind juni te verbieden.
   

   Meer informatie?  

  ·         Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  

  ·         Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  

  ·         Extra informatie voor ouders  

   Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

   

  Corona Nieuws vanuit de Federatie van Steinerscholen

  Klik hier om het pdf bestand te openen.

   

  Huistaken en Lessen

  Tijdens de paasvakantie krijgen de leerlingen geen huiswerk mee. De leerlingen van het middelbaar die vanuit de klassenraad het advies tot remediëring meekregen, worden op de hoogte gebracht. Zij worden wel aangespoord om hier werk van te maken.

  In de loop van de paasvakantie zullen we meer duidelijkheid hebben rond het al dan niet opstarten van de lessen. De scholen kregen echter al richtlijnen voor de eventuele preteaching na de paasvakantie. De leertijd van leerlingen mag maximaal de helft bedragen van de werkelijke leertijd in de klas. Want online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas. D.w.z. dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school.

  Op het einde van de paasvakantie communiceren basis-en middelbare school rond de concrete organisatie en pedagogisch-didactische aanpak van de lessen.

   
   

  Schoolreizen en Extra Muros

  Op 3 april vernamen we het ministerieel besluit om alle meerdaagse uitstappen tot eind juni te verbieden. Er zullen dus geen schoolreizen kunnen doorgaan.

   

  Digital for Youth

   

  De oproep om laptops te verzamelen voor kwetsbare jongeren die het nodig hebben voor hun schoolwerk heeft een grootschalig project op gang getrokken in ons land. Intussen zijn er al 8500 laptops onderweg naar DigitalForYouth.be en verzamelden wij al donaties voor 650.000 euro. Nog 5000 laptops te gaan en we zijn er!

  Hoe kan je helpen?

  • Doneer als bedrijf gebruikte laptops.
   • Aanmelden kan via donations@close-the-gap.org.
   • Ophalen kan vanaf 20 werkende laptops.
   • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).
  • Doe een financiële bijdrage
   • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
   • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar
  • Info op www.digitalforyouth.be

  Login