Update Maatregelen COVID-19

Gebouw

Richtlijnen van de Federale Overheid  

·         Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .  

·         Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  

·         Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 

 

Corona Nieuws vanuit de Federatie van Steinerscholen

Klik hier om het pdf bestand te openen.

  Huistaken en Lessen

  Vanuit het schoolbestuur bekijken we, zoals we zeiden, elke week de situatie rond mogelijk heropstarten van de school. We zijn blij dat we jullie nieuwe perspectieven kunnen bieden, gebaseerd op de laatste inzichten en meningen van verschillende specialisten.

  We willen graag op 2 juni met zo veel mogelijk klassen heropstarten met contactonderwijs op school. Het concrete scenario daarvoor zal nog uitgewerkt worden in de loop van deze week, en zal ook afhangen van de nieuwe maatregelen die het Ministerie van Onderwijs zal uitvaardigen in de loop van deze week. We streven naar een (gedeeltelijke) heropstart voor zoveel mogelijk leerlingen, in de mate dat we de voorgeschreven beschermingsmaatregelen kunnen naleven.

  Intussen willen we graag benadrukken dat er steeds opvang is op school voor wie er nood aan heeft, en dat de zorgleerkrachten en klasleerkrachten blijven inzetten op zorg en remediëring voor de kinderen.

   

  Schoolreizen en Extra Muros

  Op 3 april vernamen we het ministerieel besluit om alle meerdaagse uitstappen tot eind juni te verbieden. Er zullen dus jammer genoeg geen schoolreizen kunnen doorgaan.

   KunstSteiner
   laptops

   Digital for Youth

   De oproep om laptops te verzamelen voor kwetsbare jongeren die het nodig hebben voor hun schoolwerk heeft een grootschalig project op gang getrokken in ons land. Intussen zijn er al 8500 laptops onderweg naar DigitalForYouth.be en verzamelden wij al donaties voor 650.000 euro. Nog 5000 laptops te gaan en we zijn er!

   Hoe kan je helpen?

   • Doneer als bedrijf gebruikte laptops.
    • Aanmelden kan via donations@close-the-gap.org.
    • Ophalen kan vanaf 20 werkende laptops.
    • Deze laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik (data verwijderen, eventuele herstellingen en upgrade, installatie Microsoft OS en reiniging).
   • Doe een financiële bijdrage
    • Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding « L83229 : Digital4Youth » of bij voorkeur met de gestructureerde code ***128/3229/00092***
    • Donaties vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar
   • Info op www.digitalforyouth.be

   Login