Sint-Maartensfeest Onderbouw

Eerste van de Lichtfeesten

De periode van het jaar waarin wij nu zijn is in de natuur een van neergaande lijn: de sappen in de bomen trekken naar binnen en de bladeren sterven af. Het is ook een donkere periode. De dagen worden korter en de nachten langer. Ook wij keren ons naar binnen, letterlijk in onze huizen en figuurlijk in ons innerlijk, naar de stilte toe. Dit is het antwoord op de afstervende natuurkrachten: wij ontsteken het licht in onszelf. De lichtfeesten in de komende periode helpen ons daarbij. Het eerste lichtfeest, Sint Maarten, is het eerste feest van de mantelheiligen: Sint Maarten, Sint Nicolaas, de drie Koningen en Maria.

Bij de komende feesten, waarvan de eerste 40 dagen voor Kerstmis valt, komen de volgende punten steeds terug: het oude wordt vervangen door het nieuwe en er komen stilte en licht. De 40 dagen na Kerst bevatten Driekoningen en sluiten af met Maria Lichtmis.

LantaarnPeuter
Pompoenen

Oogstfeest

Bij de Germanen begon op 1 november een nieuwe periode. Het was de overgang van de herfst naar de winter. Het sterven en de dood leveren contact op met de wereld van de Gestorvenen of onderwereld. De nacht ervoor kwamen alle kwade geesten en donkere dingen naar boven. Met veel lawaai en afschrikwekkende pompoenhoofden werden ze weggejaagd: Halloween. In onze streken is dat zoeken naar contact met Gestorvenen er in de vorm van Allerheiligen en Allerzielen. 

De Christelijke gedenkdag van Sint Maarten op 11 november, die al vanaf de vijfde eeuw wordt gevierd, nam de plaats in van het Germaanse oogstfeest van 1 november. Vroeger was Sint Maarten het begin van de advent. Dat is op een gegeven moment verschoven naar 1 december.

Ridder Maarten

Martinus van Tours, beter gekend als Sint-Maarten, leefde van 316 tot 397. Hij werd geboren als zoon van Romeinse ouders in Savaria (Hongarije). Zijn feestdag is 11 november.

Vandaag herdenken we Sint-Maarten vooral om één wapenfeit: toen hij als heidense Romeinse soldaat bij de stadspoort van Amiens aankwam, zag hij een schamel geklede bedelaar die huiverde van de kou. Zonder aarzelen pakte hij zijn zwaard, sneed zijn soldatenmantel doormidden en gaf de helft aan de bedelaar. De volgende nacht verscheen Christus in zijn droom met de helft van de mantel om zijn schouder. Op dat ogenblik wilde Martinus niet langer soldaat blijven, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Zijn veldheer beschuldigde hem van lafheid. Om het tegendeel te bewijzen, stelde Martinus hem voor om ongewapend ten strijde te trekken, in de beslissende slag tegen een overmacht bij Worms (Duitsland) en wel aan het hoofd van de troepen. De krijgsheer ging akkoord: als Martinus ongeschonden uit de strijd kwam, mocht hij het leger verlaten. Aldus geschiedde, want door zijn heilige moed gaf de tegenstander zich zonder slag of stoot over. Martinus kreeg zijn vrijheid terug en trok zich terug in de verlaten wouden van Poitiers, naar de leefregel van de oosterse kluizenaars. Hij stichtte er in 370 de eerste kloostergemeenschap van West-Europa. Kort nadien koos de bevolking van Tours hem tot bisschop.

MaartenMantel
Appelvrouwtje18

Hoe Vieren We

Peuters en kleuters kwamen samen op de kleuterspeelplaats rond een vuurtje. Bij het vallen van de duisternis ontstaken we onze lantaarns en maakten zingend een wandeling op het domein. Daarbij kwamen we een bakkersvrouwtje, een rijke man, en een appelvrouwtje tegen. Zij aanhoorden onze mooie Sint-Maartensliederen en gaven een gift aan elk kindje.

Klassen 1 t.e.m. 4 openden het feest op een weide vanwaar ook zij zingend op tocht vertrokken met hun lantaarns. De tocht was zeer gelijkend aan die van de kleuters en peuters, alleen was ze langer.

Na de tochten werd genoten van een lekkere kom soep en een heerlijk stuk brood.


Login