Sint-Maartensfeest Basisschool

Donker en Licht

Tijdens de herfst trekken de sappen in de bomen naar binnen en de bladeren sterven af. Het is periode waarin de dagen korter worden en de nachten langer, het donker overheerst. Ook wij keren ons naar binnen, letterlijk in onze huizen en figuurlijk in ons innerlijk, naar de stilte toe. Dit is het antwoord op de afstervende natuurkrachten: wij ontsteken het licht in onze huizen en in onszelf. De lichtfeesten in de komende periode helpen ons daarbij. Het eerste lichtfeest, Sint Maarten, is het eerste feest van de mantelheiligen: Sint Maarten, Sint Nicolaas, de drie Koningen en Maria.

Bij de komende feesten, waarvan de eerste 40 dagen voor Kerstmis valt, komen de volgende punten steeds terug: het oude wordt vervangen door het nieuwe en er komen stilte en licht. De 40 dagen na Kerst bevatten Driekoningen en sluiten af met Maria Lichtmis op 2 februari.

VuurBuiten
Pompoen

Halloween

Bij de Germanen begon op 1 november een nieuwe periode. Het was de overgang van de herfst naar de winter. Het sterven en de dood leveren contact op met de wereld van de Gestorvenen of onderwereld. De nacht ervoor kwamen alle kwade geesten en donkere dingen naar boven. Met veel lawaai en afschrikwekkende pompoenhoofden werden ze weggejaagd: Halloween. In onze streken is dat zoeken naar contact met Gestorvenen er in de vorm van Allerheiligen en Allerzielen. 

De Christelijke gedenkdag van Sint Maarten op 11 november, die al vanaf de vijfde eeuw wordt gevierd, nam de plaats in van het Germaanse oogstfeest van 1 november. Vroeger was Sint Maarten het begin van de advent. Dat is op een gegeven moment verschoven naar 1 december.

Sint Maarten

Martinus van Tours, beter gekend als Sint-Maarten, leefde van 316 tot 397. Hij werd geboren als zoon van Romeinse ouders in Savaria (Hongarije). Vandaag herdenken we Sint-Maarten vooral om één wapenfeit: toen hij als Romeinse soldaat bij de stadspoort van Amiens aankwam, zag hij een schamel geklede bedelaar die huiverde van de kou. Zonder aarzelen pakte hij zijn zwaard, sneed zijn soldatenmantel doormidden en gaf de helft aan de bedelaar. De volgende nacht verscheen Christus in zijn droom met de helft van de mantel om zijn schouder. Vanaf dan wilde Martinus niet langer soldaat blijven, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Zijn veldheer beschuldigde hem van lafheid en om het tegendeel te bewijzen, stelde Martinus hem voor dat hij ongewapend ten strijde zou trekken in de beslissende slag tegen een overmacht bij Worms (Duitsland) en wel aan het hoofd van de troepen. De krijgsheer ging akkoord: als Martinus ongeschonden uit de strijd kwam, mocht hij het leger verlaten. Aldus geschiedde, want door zijn heilige moed gaf de tegenstander zich zonder slag of stoot over. Martinus kreeg zijn vrijheid terug en trok zich terug in de verlaten wouden van Poitiers,en ging in de leer bij de bisschop van Poitiers. Hij stichtte later ook de eerste kloostergemeenschap van West-Europa en werd tegen zijn zin benoemd tot bisschop. Zelfs als bisschop leefde hij als een kluizenaar, wat hem nog geliefder maakte bij het volk.

MaartenSnijdtMantel
Lantaarns

Lantarentjeswandeling

Traditioneel wordt het feest van Sint-Maarten gevierd met uitgeholde knollen of van papier gemaakte lantaarntjes waarmee dan gewandeld wordt van huis tot huis terwijl er gezongen wordt over Sint-Maarten. Op school gingen we niet van huis tot huis. Peuters en kleuters kwamen samen op de kleuterspeelplaats rond een vuurtje. Bij het vallen van de duisternis ontstaken ze de lantaarns en maakten zingend een wandeling.

TekeningLantaarnKindje

De peuters gingen rond op het domein, terwijl de kleuters een wandeling maakten in de buurt van de school. De Onderbouw openden het feest op een weide vanwaar ook zij zingend op tocht vertrokken met hun lantaarns. De tocht was zeer gelijkend aan die van de kleuters en peuters, alleen was ze langer. Daarbij kwamen alle groepen een bakkersvrouwtje, een rijke man, en een appelvrouwtje tegen. Zij aanhoorden mooie Sint-Maartens-liederen van de kinderen en gaven een gift aan elk kindje.

Na de tochten werd genoten van een lekkere kom soep en een heerlijk stuk brood.

SoepBroodDonker

Login