Sint-Maarten Bovenbouw

Bleri Lleshi gaf een workshop n.a.v. zijn nieuwste boek 'De kracht van Hoop'. Aan de hand van een aantallen casussen (situaties die zich in ons land afspeelden), kregen de leerlingen de opdracht om na te gaan welke mensenrechten geschonden werden. Daarna zochten zij in groep naar mogelijke acties die ze zouden kunnen ondernemen om deze schendingen aan het licht te brengen en verandering mogelijk te maken. Bleri en de leerkrachten begeleidden hen hierin a.d.h.v. een stappenplan: het bekendmaken van het probleem, erkenning krijgen, druk op instanties uitoefenen en in relatie gaan met de verschillende actoren om vanuit dialoog situaties aan te kunnen pakken. De leerlingen kregen na hun denkoefening de mogelijkheid om deze te delen met de anderen. Bleri gaf hen feedback op hun plan en praktische tips.

Een activerende en hoopgevende workshop, waarbij leerlingen zich bewust werden van de lichtende kracht die elk van hen in zich draagt!

Bleri hoop
Bleri hoop
Bleri hoop
bleri hoop

Na de workshop dronken de leerlingen heerlijke pompoensoep rond het vuur...


Login