Schilderen in klas 6

Tot vorig schooljaar hebben we meestal met meerdere kleuren gewerkt en telkens was ons schilderij af in één schilderbeurt. In klas zes bewandelen we nieuwe paden in het schilderen. De techniek nat-in-nat is voor de leerlingen een  vertrouwde techniek, waarop we verder bouwen.

We zijn gaan proeven van elk kleur apart, wat doen die kleuren met ons en wat doen die kleuren op ons blad. Zo hebben ze mogen ervaren dat het ene kleur al vormkrachtiger is dan het andere. Dat het ene kleur meer straalt dan het andere. Dat het ene lieflijker is dan het andere. Ook hebben ze mogen ervaren dat binnen eenzelfde kleurengroep de kleuren zich anders gedragen en een heel andere uitwerking op ons hebben.

Zo hebben de leerlingen mogen ervaren bij het blauwe schilderij dat het ultramarijn blauw  moeilijk tot vormen komt en dat we het Pruisisch blauw nodig hadden om ons schilderij vorm te geven.

6Blauw
6Geel

Bij de gelen hadden de leerlingen een gelijkaardige ervaring. Het citroen geel had het goudgeel nodig om te stralen. Bij de roden had het vermiljoenrood het karmijnrood nodig om verdieping te krijgen.

De verschillende kleuren roepen puur gevoelsmatig heel verschillende dingen op.

Ook hebben ze de beleving van donker en licht mogen beleven. Waar komt de ontmoeting tussen licht en donker?

Het blauw, geel en rood kan je vertalen naar het denken, voelen en willen.

Als je naar de schilderijen kijkt, dan kan je waarnemen aan wat de kinderen schilderden dat geel naar het hoofd trekt, dat het blauwe schilderij vormkracht uitstraalt en de rode roos een schilderij van het gevoelsgebied is.

Voor de leerlingen was dit een hele ervaring. Ze kregen er niet genoeg van en hebben zelf gevraagd om nog verder te gaan met dergelijke schilderoefeningen.

Nu gaan we een stap verder en gaan we waarnemen welke invloed de kleuren op elkaar hebben. Dit is een voorbereiding naar de fysicaperiode toe waar we ons onder andere zullen buigen over de kleurenleer.

6Rood

Login