Ophef rond Eigen Eindtermen

federatie kop

Hoe nu verder met de eindtermen voor de Steinerscholen?

De afgelopen weken zijn de steinerscholen regelmatig in de pers de revue gepasseerd in verband met hun gelijkwaardigheidsaanvraag voor eindtermen van de 1e graad. Op vrijdag 20 december jl. heeft de Vlaamse regering de door de secundaire Steinerscholen ingediende eigen leerdoelen voor de 1e graad niet gelijkwaardig verklaard. In tegenstelling tot wat in de pers stond (‘twee’ Steinerscholen), zijn het wel degelijk alle secundaire Steinerscholen die deze afwijking hebben aangevraagd. (Formeel gezien heeft de pers natuurlijk gelijk, aangezien alle MSV-scholen administratief één school vormen.)

Ondertussen is bekend dat de regering deze beslissing nam op grond van twee negatieve adviezen: zowel de commissie van de inspectie als de commissie van deskundigen kwamen tot een negatief advies.

Belangrijk is wel dat beide commissies bevestigen dat de Steinerscholen geen Steinerpedagogie kunnen realiseren in het kader van de reguliere eindtermen van de Vlaamse overheid: ze verklaren namelijk het dossier ontvankelijk en bevestigen dat de Steinerscholen voldoende beargumenteren waarom zij afwijkende eindtermen nodig hebben.

Inhoudelijk zijn er grondige verschillen tussen de adviezen van beide commissies. Een grondige bestudering ervan heeft als resultaat dat we akkoord kunnen gaan met een heel aantal kritische opmerkingen met betrekking tot de formulering van de leerdoelen. De commissie van deskundigen heeft echter ook kritiek op leerinhouden die de Steinerscholen zogenaamd ‘weglaten’, terwijl ze niets zegt over de leerinhouden die zij ter vervanging en als gelijkwaardig hebben voorgesteld. De elementen die de Steinerscholen weglieten en waarvoor een alternatief geboden was, omvatten nu net de kern van het verschil in visie op onderwijs. Deze visie willen we zeker bewaken.

Het hoeft niet gezegd dat deze afkeuring verregaande gevolgen kan hebben voor de Steinerpedagogie. Dit dossier is in die zin symbolisch dat het een tendens kan zetten voor de andere graden in het middelbaar, maar ook voor de basisscholen en de Parcivalschool. Daarnaast is het ook best een symbolisch dossier in ons huidige onderwijs- en politieke landschap én binnen de hele discussie over de vrijheid van onderwijs.

Toch hoeft er op dit moment nog geen paniek te heersen. De Minister van Onderwijs heeft ons een gesprek beloofd om samen naar een oplossing te zoeken. We gaan ervan uit dat we die ook gaan bereiken. De komende weken worden daarvoor cruciaal.

 

Namens de Federatie,

3 januari 2020

 

 

Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw

Gitschotellei 188

2140 Borgerhout

mozaïek
Federatie logo

Login