Oberüfer Kerstspel

WAAR

ALLE voorstellingen gaan door in de

Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

 

WANNEER

Vrijdag 20 december om

08u45 

10u45

13u15

14u45

Zondag 22 december om 20 uur 
 

 

WAT

Als Kerstcompagnie vinden we het belangrijk om jaar na jaar het Kerstspel uit Oberufer te ‘schenken’ aan de leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en sympathisanten van de school. Dat schenken wij als beeldende inspiratie voor onze kinderen en jongeren, en als dieperliggende verwijzing naar wat wij als volwassenen in deze school zoeken. Of we nu gelovig zijn of niet: het Kerstverhaal én zeker dit Kerstspel is een diep geworteld, door de tijd en lange overlevering gedesemd verhaal. Onderlinge spanningen en verschil in temperamenten worden er in de figuren van de waarden en herders geschetst. Elk van die figuren is bijzonder. We hebben een ‘slechtziende waard, vol van zichzelf’, die de nood van die dolende tienermoeder met haar oudere behoeder niet ‘ziet’. Er is een kille waard die het lijden harteloos afwijst. Ook is er nog een goede waard die wel tegemoet wil komen, maar zich verliest in te veel volk en veel geven en daar dan ook overspannen, bitter en gekwetst in wordt. Onder de herders hebben we een felle, daarnaast een geïnspireerde, en dan ook nog een trage maar verzoenende herder. Ze komen in ruzie als ze hun angst voor de wolf,  (voor het hebberige en het kwaadaardige van de mens en zichzelf) even niet aankunnen. Maar toch vinden ze elkaar. Met wat lekkers en wat humor. Pas als ze elkaar zo speels vinden, komt er ruimte voor een gezamenlijke droom.

AfficheKerstspel 2019
KerstspelTekeningZW

Je kan dit gelovig interpreteren, maar ook gewoon diep-menselijk. Ze zien in de kwetsbaarheid van een kind en de tedere zorg die geboden wordt ‘een wonder’.  Doorheen hun groeten vinden de herders een innerlijke kracht van een andere orde dan deze in de gewone wereldlijke kennis en macht. Wanneer de vierde, héél oude herder zijn vrienden terugvindt, stelt hij de vraag ‘hoe ver de weg wel is’.  ‘Tot ge er bent’, krijgt hij te horen. Bedoeld wordt, ‘er is een lange innerlijke weg te gaan’. Hij snapt dit en geeft zelf ook iets, een stukje van zijn zorgende mantel.

In onze school wordt er ook aan deze lange weg getimmerd. Soms wordt er wat gedoold. Vergt het tijd en veel begrip om spanningen voldoende te verteren. Geloven we de goede bedoelingen van elkaar tijdelijk te weinig. Leven we dan innerlijk  wat ‘tussen hond en wolf’. Ook al is de filosofie van ons project nog zo sterk. Belangrijk is dat er bij dit alles in onze school naar ons aanvoelen nog steeds bijzonder veel ont-moet en net als ik het kerstspel veel ge-groet wordt. Laat ons deze traditie bijzonder warm houden! Zo ontstaat er ruimte voor speelsheid, zorg, dromen, en bezieling, net als in ons kerstspel.

We willen ons kerstspel dan ook schenken als waarachtige bedanking én als inspirerende ondersteuning van het warme én tedere die in onze school gekoesterd wordt.

Warme dank aan alle leerkrachten, aan alle ouders, aan elk die op welke wijze dan ook een “ondersteuner” is! Mogen we jullie leerkrachten, ouders, vrienden én ruimer geïnteresseerden uitnodigen op dit inspirerend en verbindend gebeuren? Binnen de muren én daarbuiten…

Aansluitend op het kerstspel heffen we “het warme glas” met een ‘vrije bijdrage in den hoed’!

Namens de kompagnie en de vriendenkring,

Bart Smis, regie kerstspel

KerstspelKleurTekening

Login