Over de vriendenkring van de school

De Brugse steinerscholen krijgen van de overheid subsidie voor lonen en werkingsmiddelen, maar die volstaat niet voor de bijzondere invulling die de Steinerpedagogie met zich meedraagt. Het is net die invulling waar de Steinerscholen voor staan.

Zoals u weet, worden de steinerscholen materieel noch financieel gesteund door een stadsbestuur, provincie of religieuze orde.

Bij het ontstaan van de school hebben ouders, leraren en sympathisanten de Brugse Steinerschool mogelijk gemaakt, steen voor steen, jaar na jaar, door de VZW Vriendenkring in het leven te roepen.

Vandaag is het onze taak om ideologisch, praktisch, en ook financieel onze schooldroom mee waar te maken.

De Vriendenkring doet aan fondsenwerving door allerhande activiteiten, gaande van de geschenkenbeurs in het najaar over verschillende verkoopacties, feesten, concerten ... De ouders vullen dit fonds ook jaarlijks aan met vrijwillige bijdragen.

Kraam schenkende beurze
Login