Carnaval Lager

Op vrijdag 21 februari vierden we Carnaval op school. Dit jaar stond dit in het teken van sport en spel. De onderbouw maakte 's ochtends wafeldeeg en speelde daarna gezelschapsspelletjes in de klassen, op de gangen, en in de kleine zaal.

SpelletjesKlas
SpelletjesGrond
SpelletjesDoek
WieltjesFiets

Na de middagpauze mochten ze op wieltjes het ganse schoolterrein bezetten. Alles wat wieltjes heeft mocht meegebracht worden naar school.

WieltjesGocar

Daarna smulden ze van de heerlijke wafels waarvoor ze 's ochtends samengewerkt hadden.

WafelsHoop
Wafelbak

Klassen vijf en zes hadden een iets andere invulling van de namiddag. Zij deden Macedonische volksdans begeleid door twee Macedoniërs die samen met Johan Denys op bezoek waren.

MacedonischeDans

Carnaval in het Kleuterhuis

Op vrijdag 21 februari vierden we Carnaval op school. Voor de kleutertjes en peutertjes is dit jaarlijks hetzelfde thema: kabouterland. Als kleine kabouters komen ze naar school, voor de peutertjes is dit soms amper te zien maar grote kleuters durven zich al wel eens uitgebreid verkleden. Ook de leerkrachten hoeven niet onder te doen en komen prachtig gekleed naar school.

LauraKabouter
Dans

Eerst werd er lustig gedanst door alle kaboutertjes op hun speelplaats terwijl de peutertjes vanuit hun klasje kunnen toekijken.

Na het uitbundig dansen, gingen de kabouters aan het werk of werden verwend. Sommige ouders hielpen een handje bij het begeleiden van de talrijke kabouters.

Papa'smetKleuter
JanMuziek
HaarSofie

Kabouters konden ook bij de kabouterkappers terecht.

JorindeWol

Wol werd gewassen.

Wolwassen
Bakken
WafelBak
VissenVangen
Pyrograaf

Hout versieren met een pyrograaf (houtbrandpen).

Naaimachine

Een lekker warm voetbadje met masserende stenen.

VoetBadje

Meer Creativiteit op Unief is Nodig

GustaafCornelis

VUB-prof Gustaaf Cornelis buigt zich over de Steinerscholen

Nauwelijks twee weken geleden legde een eerstejaarsstudente een schitterend mondeling examen af. Welbespraakt, beetje eigengereid, enthousiast en creatief: onverwachte accenten, nieuwe verbindingen tussen verschillende delen van de leerstof. Het komt zelden voor, maar als het moet, moet het. Ik noteerde 20/20. Wat is jouw opleiding in het secundair geweest? “Steinerschool”, zei ze. Ik was nog meer onder de indruk van haar prestatie. Waarom? Omwille van een vooringenomenheiddie ik maar moeilijk uit me krijg, wellicht omdat ik Latijn-wiskunde studeerde op een college.

 

Dit opiniestuk verscheen eerder in De Morgen en op VUBtoday. in februari 2020.

 

Nu blijkt plots dat die leerlingen van de Steinerscholen het niet zo goed doen in het hoger onderwijs, volgens een studie uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Hun studierendement ligt zowat 10 procent lager dan de Vlaamse gemiddeldes. En minder dan de helft uit de aso-richting van het Steiner-secundair kiest voor het hoger onderwijs.

Het argument is dan dat ze te weinig kennis zouden hebben verworven in die richting, te wijten aan de specifieke onderwijsmethode. “Want ja, zonder kennis kan je niet verder studeren.” Met basiskennis heb je in het hoger onderwijs wel een streepje voor, zeer zeker, maar vooral motivatie en kritisch redeneren zijn van tel. Zeker aan de universiteiten begin je in het gros van de opleidingen met totaal nieuwe kennisregisters - los van het feit dat we vaststellen dat het aan heel wat basiskennis bij veel abituriënten ontbreekt, waar ze ook vandaan komen. Het argument is daarom zwak.

Met basiskennis heb je in het hoger onderwijs wel een streepje voor, zeer zeker, maar vooral motivatie en kritisch redeneren zijn van tel. - GUSTAAF CORNELIS

Ja, Steinerscholen leveren blijkbaar minder modelstudenten af, maar dat hoeft niet per se te komen door “minder basiskennis”. Ik zou trouwens wel eens willen weten of er sprake is van een trend of dat het hier een eenmalige meting betreft. Het politieke discours omtrent dit thema wordt dan verder aangevuld met een paar anekdotes met wat makkelijke woorden die aversie willen opwekken, zodat het uitmondt in goedkope stemmingmakerij. Dat lijkt me geen grond om een stevig onderwijsbeleid op te funderen.

Wringt het schoentje niet bij het aso? Telkens weer willen ‘we’ meer en meer mensen op de universiteit. Als het gaat om onderwijskansen terecht, maar als het de bedoeling is om meer ‘hoger gediplomeerden’ te hebben dan is dat geen ethische insteek (zelfs geen doordacht economische). Het aso geeft enkel maar uit op verder studies, en dat is precies het probleem.

Zou het niet kunnen - andere interpretatie van de cijfers - dat meer jongeren uit de Steinerscholen minder geïnteresseerd zijn dan hun leeftijdgenoten en - terecht - bewust kiezen voor iets anders dan ‘hoger’? Dat het studierendement lager ligt zou ook wel eens te wijten kunnen zijn aan het feit dat de universitaire opleidingen niet geschikt voor hen zijn - misschien moeten wij ons wel aanpassen. Want één ding staat buiten kijf: het zijn creatievelingen die Steinerscholen voortbrengen. En laat nu net creatief denken nodig zijn in deze tijden, en niet minder op de universiteit.

Oud-leerlingen Zeer Tevreden

federatie kop

Oud-leerlingen van steinerscholen doen het prima!

Uit internationaal onderzoek naar oud-leerlingen van steinerscholen blijkt dat zij het bovengemiddeld goed doen, zowel op het gebied van verdere studies als op het gebied van professionele kansen en levensgeluk als op relationeel en sociaal gebied en zelfs inzake gezondheid.° Net zoals ook de steinerpedagogie breder van opzet is dan de focus op kennisoverdracht, kijken die onderzoeken ook naar méér dan alleen maar deelname aan hogere studies. De recent in de kranten genoemde cijfers over oud-leerlingen van steinerscholen in Vlaanderen gaan nog smaller: alléén de slaagcijfers en het studierendement van eerstejaars die onmiddellijk doorstromen vanuit het secundaire onderwijs worden er gemeten.

De steinerscholen hebben al langer aan de overheid gesignaleerd niet gelukkig te zijn met het belang dat wordt gehecht aan die cijfers van eerstejaars. Wat longitudinaler onderzoek zou een veel objectiever beeld geven, zeker als het zo breed wordt opgevat als het onderzoek in onze buurlanden.°

In De Morgen (12 feb. 2020) verklaarden leerlingen van een steinerschool dat “ze vinden dat hun school hen meer dan andere scholen aanzet tot zelfstandig en kritisch denken. Hun steinerschool geeft hen een brede kijk op de wereld, laat hen van alle disciplines proeven en zorgt voor zelfontwikkeling.” Het valt op dat deze leerlingen veel genuanceerder en multiperspectivischer denken dan de actuele roep in de politiek die het onderwijs dreigt te reduceren tot input-output-modellen die eenzijdig in functie van de arbeidsmarkt bedacht zijn.

Professor Gustaaf Ornelis (VUB) schrijft in een column in dezelfde krant dat voorkennis niet het belangrijkste criterium is om in het hoger onderwijs te slagen, maar wel motivatie en kritisch redeneren. Dat wist prof. Jan Van Damme (KULeuven) twintig jaar geleden ook al. Het is dan ook jammer dat de politiek deze op empirisch onderzoek gebaseerde academische stemmen blijft negeren en de secundaire scholen wil verplichten om steeds meer en steeds eenzijdiger in te zetten op kennisoverdracht.

Steinerscholen vinden kennis, diepgaande kennis zelfs, uitermate belangrijk, zo belangrijk dat ze een heel aantal van hun cognitieve vakken in intensieve langdurige projecten (‘periodes’) stoppen, zodat leerlingen gewoon niet de mogelijkheid hebben om te blijven plakken bij oppervlakkige feitenkennis, maar deze kennis uitdiepen tot inzichten die op verschillende gebieden transfereerbaar zijn.

Verder betrachten de middelbare steinerscholen met hun doorstroomstudierichting R. Steinerpedagogie zo veel mogelijk in brede algemene vorming geïnteresseerde leerlingen aan boord te houden in plaats van hen weg te selecteren. Dat zorgt ervoor dat hun leerlingenpopulatie breed-heterogeen is, en ook sterk onderhevig aan fluctuaties. Het mensbeeld van de steinerscholen inspireert hen tot het vertrouwen dat leren leren een individueel verschillende zaak is en dat men niet te snel mag beslissen dat een leerling ongeschikt is om door te stromen naar hogere studies. Elk kind is uniek, elke leerweg is uniek en respect voor die uniciteit vind je in de steinerschool. De mogelijkheid om daarna, met een stevige rugzak, het leven in te stappen en in vrijheid elke gewenste studiekeuze te maken óók!

 

FederatieLogo

Schrijf-ze-vrijdag

Logo Amnesty International

Ook dit jaar schreven onze leerlingen van de bovenbouw veel brieven voor mensen die opkomen voor mensenrechten.

Nasu, Sarah, Sean, Marinel, Jianne kunnen op onze steun rekenen!

Lees hier meer over hun strijd.

 

Blik op onze Eerste Graad

Tijdens de biologielessen in de achtste klas onderzoekende leerlingen het skelet. De waarneming speelt hierbij een belangrijke rol. Al tekenend leren!

BioSkelet
BioSchrift
BioSchrift2

Ook dit is wiskunde! Kunstzinnige verwerking van puntenverzamelingen tijdens de meetkundeperiode.

Meetkunde1
Meetkunde2

Expressie: ambachten

Ambachten
Ambachten2

Expressie: Tuinbouw

Tuinbouw1
Tuinbouw2

Sport

Sport1
Zeilen

Muzieklessen en Koorzang

Muziekles
Koor

Maria Lichtmis

AardKaars

Op vrijdag 31 januari vierden we Maria Lichtmis in de onderbouw. In het kleuterhuis wordt dit ook 'poppetjesfeest' genoemd omdat de peuters en kleuters dan hun popje mogen meenemen naar de klas. Dit in nabootsing van moeder Maria (de peuter of kleuter) met kindje Jezus (het popje). Maria, Vrouw Holle en Moeder Aarde staan allemaal symbool voor de aardekrachten en de vruchtbaarheid.

MariaLicht
MariaJezusJozefTempel

Volgens Joodse traditie werd Jezus 40 dagen na zijn geboorte getoond aan God in de synagoge, en onderging ook Maria een zuiveringsritueel. Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest en sluit Driekoningentijd af. Het eerste lichtfeest was het St. Maartensfeest. Tijdens deze donkerste periode van het jaar zoeken we naar innerlijke warmte en licht. Alle leven trekt naar binnen, letterlijk en figuurlijk.

Het licht dat steeds meer in onszelf kon gaan branden, laten we op Maria Lichtmis terug in de wereld stromen. Dat doen we door drijfkaarsjes te maken en die dan te water te laten. Met ons lichtend bootje willen we tevens de natuur helpen om weer te ontwaken.

KaarsjesOntsteken
Kaarsjes

De drijfkaarsjes werden gemaakt door de kindjes zelf van restjes kaarsvet eerst te breken in kleine stukjes, dan te smelten en in vormpjes te gieten. Zo kunnen ze het hele proces aanschouwen en mee beleven.

Pannenkoekentafel

Traditioneel worden er op Lichtmis ook pannenkoeken gegeten. Enerzijds was 2 februari vroeger een belangrijke dag voor de plattelandsbevolking omdat ze dan van hoeve konden veranderen. Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. Anderzijds worden de vorm en kleur van de pannenkoeken als symbool van de zon en het licht gezien.

Voor de kindjes waren er pannenkoeken en voor de popjes waren er poffertjes.

PannenkoekenbakKlas
Poppendutje

Terwijl de kindjes buiten speelden, deden de popjes een dutje.

Musical Tweede Graad

De tweede graad van het middelbaar bracht een musical gebaseerd op Jungle Book. Het werden prachtige uitvoeringen waardoor zowel de zwaar beladen als hilarische aspecten van dit verhaal tot uiting kwamen. Hier zijn enkele impressies.

junglebookcollage
RakshaMowgli
WolvenraadSherekan
WolvenraadBaloo
MowgliBhageraBalooRaksha
MowgliApen
MowgliApenkoning
Slang
SlangenHypnose
MowgliBhagera
Baloo
SherekanWolvenraad
Wolf
BalooBhagera
GierenMowgliBaloo
MowgliBhagera
Mowgli
MowgliMeisje
MeisjeDorp
Login