De Warmste Week door Klas 6

Klas 6 doet mee aan de Warmste Week door op vrijdag 20 december om 19 uur een Kerstconcertje te doen in de grote zaal. Iedereen welkom!

Prijs: 6 Euro per volwassene, 3 Euro per kind

Hier meer informatie over het goede doel dat ze sponsoren.

WarmsteWeek

Hoog Bezoek van Sint en Pieten

Op woensdag zetten de peuters, kleuters en onderbouwleerlingen hun schoen, vol hoop dat Sinterklaas en zijn Pieten die nacht iets in hun schoen zou strooien.

SchoenZetten
SeizoenstafelSinterklaas

De volgende dag kwamen de kinderen in rijk bestrooide klassen en stonden er hier en daar ook mooie, nieuwe speeltjes of lesmateriaal. De kinderen en leerkrachten genoten van het feest.

De peuters en kleuters zagen ook Sinterklaas voorbij de klassen wandelen op weg naar het zaaltje van de lagere school. In dat zaaltje zaten de leerlingen van de onderbouw (1-4) vol verwachting te zingen in afwachting van het heilige bezoek.

SinterklaasRoetpietenEuritmiezaal
AdventEnSinterklaas

In de adventstijd verwachten we de geboorte van het kerstkind dat zichzelf weggaf aan de mensen. In die tijd lijkt zich overal een schenkende kracht te openbaren. Sint-Nicolaas is namelijk in de zes weken voor Kerstmis niet de enige die geschenken brengt, Sint-Maarten (11 november) gaat hem namelijk voor. In veel landen komt het kerstkind ook zelf met geschenken.

Sint-Nicolaas is de beschermer van het kind in de mens, daarom valt zijn feest in de advent. Met dit 'kind' worden de giften bedoeld die we meekregen uit hogere sferen. In de vroege middeleeuwen, voordat het huidige sinterklaasfeest bestond, werd Sint-Nicolaas al afgebeeld op doopvonten. Als een engel bracht hij het kinderzieltje uit de hemel naar de aarde en zorgde hij ervoor dat het door de doop toch met de hemel verbonden bleef.

De geschenken van Sint-Nicolaas zijn bedoeld voor het 'kind' in ons. Ze zijn bedoeld om ons te helpen ons lot te aanvaarden, met alle mogelijkheden en beperkingen. Daarom legt Sint-Nicolaas zijn geschenken in onze schoenen. Schoenen staan immers voor ons persoonlijk levenslot. Als we zeggen: Ik zou niet graag in jouw schoenen staan, dan bedoelen we dat we het lot van die ander niet willen overnemen. Dat kan natuurlijk ook niet, maar Sinterklaas laat zien dat je een ander wel kunt bijstaan.

Deze uitleg rond Sint Nicolaas en de adventstijd is naar een artikel van Tineke Croese. Klik hier voor het volledige artikel.

Oberüfer Kerstspel

WAAR

ALLE voorstellingen gaan door in de

Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

 

WANNEER

Vrijdag 20 december om

08u45 

10u45

13u15

14u45

Zondag 22 december om 20 uur 
 

 

WAT

Als Kerstcompagnie vinden we het belangrijk om jaar na jaar het Kerstspel uit Oberufer te ‘schenken’ aan de leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en sympathisanten van de school. Dat schenken wij als beeldende inspiratie voor onze kinderen en jongeren, en als dieperliggende verwijzing naar wat wij als volwassenen in deze school zoeken. Of we nu gelovig zijn of niet: het Kerstverhaal én zeker dit Kerstspel is een diep geworteld, door de tijd en lange overlevering gedesemd verhaal. Onderlinge spanningen en verschil in temperamenten worden er in de figuren van de waarden en herders geschetst. Elk van die figuren is bijzonder. We hebben een ‘slechtziende waard, vol van zichzelf’, die de nood van die dolende tienermoeder met haar oudere behoeder niet ‘ziet’. Er is een kille waard die het lijden harteloos afwijst. Ook is er nog een goede waard die wel tegemoet wil komen, maar zich verliest in te veel volk en veel geven en daar dan ook overspannen, bitter en gekwetst in wordt. Onder de herders hebben we een felle, daarnaast een geïnspireerde, en dan ook nog een trage maar verzoenende herder. Ze komen in ruzie als ze hun angst voor de wolf,  (voor het hebberige en het kwaadaardige van de mens en zichzelf) even niet aankunnen. Maar toch vinden ze elkaar. Met wat lekkers en wat humor. Pas als ze elkaar zo speels vinden, komt er ruimte voor een gezamenlijke droom.

AfficheKerstspel 2019
KerstspelTekeningZW

Je kan dit gelovig interpreteren, maar ook gewoon diep-menselijk. Ze zien in de kwetsbaarheid van een kind en de tedere zorg die geboden wordt ‘een wonder’.  Doorheen hun groeten vinden de herders een innerlijke kracht van een andere orde dan deze in de gewone wereldlijke kennis en macht. Wanneer de vierde, héél oude herder zijn vrienden terugvindt, stelt hij de vraag ‘hoe ver de weg wel is’.  ‘Tot ge er bent’, krijgt hij te horen. Bedoeld wordt, ‘er is een lange innerlijke weg te gaan’. Hij snapt dit en geeft zelf ook iets, een stukje van zijn zorgende mantel.

In onze school wordt er ook aan deze lange weg getimmerd. Soms wordt er wat gedoold. Vergt het tijd en veel begrip om spanningen voldoende te verteren. Geloven we de goede bedoelingen van elkaar tijdelijk te weinig. Leven we dan innerlijk  wat ‘tussen hond en wolf’. Ook al is de filosofie van ons project nog zo sterk. Belangrijk is dat er bij dit alles in onze school naar ons aanvoelen nog steeds bijzonder veel ont-moet en net als ik het kerstspel veel ge-groet wordt. Laat ons deze traditie bijzonder warm houden! Zo ontstaat er ruimte voor speelsheid, zorg, dromen, en bezieling, net als in ons kerstspel.

We willen ons kerstspel dan ook schenken als waarachtige bedanking én als inspirerende ondersteuning van het warme én tedere die in onze school gekoesterd wordt.

Warme dank aan alle leerkrachten, aan alle ouders, aan elk die op welke wijze dan ook een “ondersteuner” is! Mogen we jullie leerkrachten, ouders, vrienden én ruimer geïnteresseerden uitnodigen op dit inspirerend en verbindend gebeuren? Binnen de muren én daarbuiten…

Aansluitend op het kerstspel heffen we “het warme glas” met een ‘vrije bijdrage in den hoed’!

Namens de kompagnie en de vriendenkring,

Bart Smis, regie kerstspel

KerstspelKleurTekening

Oberufer Kerstspel

WAAR

ALLE voorstellingen gaan door in de

Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge

 

WANNEER

Vrijdag 20 december om

08u45 

10u45

13u15

14u45

Zondag 22 december om 20 uur 
 

 

WAT

Als Kerstcompagnie vinden we het belangrijk om jaar na jaar het Kerstspel uit Oberufer te ‘schenken’ aan de leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en sympathisanten van de school. Dat schenken wij als beeldende inspiratie voor onze kinderen en jongeren, en als dieperliggende verwijzing naar wat wij als volwassenen in deze school zoeken. Of we nu gelovig zijn of niet: het Kerstverhaal én zeker dit Kerstspel is een diep geworteld, door de tijd en lange overlevering gedesemd verhaal. Onderlinge spanningen en verschil in temperamenten worden er in de figuren van de waarden en herders geschetst. Elk van die figuren is bijzonder. We hebben een ‘slechtziende waard, vol van zichzelf’, die de nood van die dolende tienermoeder met haar oudere behoeder niet ‘ziet’. Er is een kille waard die het lijden harteloos afwijst. Ook is er nog een goede waard die wel tegemoet wil komen, maar zich verliest in te veel volk en veel geven en daar dan ook overspannen, bitter en gekwetst in wordt. Onder de herders hebben we een felle, daarnaast een geïnspireerde, en dan ook nog een trage maar verzoenende herder. Ze komen in ruzie als ze hun angst voor de wolf,  (voor het hebberige en het kwaadaardige van de mens en zichzelf) even niet aankunnen. Maar toch vinden ze elkaar. Met wat lekkers en wat humor. Pas als ze elkaar zo speels vinden, komt er ruimte voor een gezamenlijke droom.

KerstspelAffiche2019
BWKerstspelTekening

Je kan dit gelovig interpreteren, maar ook gewoon diep-menselijk. Ze zien in de kwetsbaarheid van een kind en de tedere zorg die geboden wordt ‘een wonder’.  Doorheen hun groeten vinden de herders een innerlijke kracht van een andere orde dan deze in de gewone wereldlijke kennis en macht. Wanneer de vierde, héél oude herder zijn vrienden terugvindt, stelt hij de vraag ‘hoe ver de weg wel is’.  ‘Tot ge er bent’, krijgt hij te horen. Bedoeld wordt, ‘er is een lange innerlijke weg te gaan’. Hij snapt dit en geeft zelf ook iets, een stukje van zijn zorgende mantel.

In onze school wordt er ook aan deze lange weg getimmerd. Soms wordt er wat gedoold. Vergt het tijd en veel begrip om spanningen voldoende te verteren. Geloven we de goede bedoelingen van elkaar tijdelijk te weinig. Leven we dan innerlijk  wat ‘tussen hond en wolf’. Ook al is de filosofie van ons project nog zo sterk. Belangrijk is dat er bij dit alles in onze school naar ons aanvoelen nog steeds bijzonder veel ont-moet en net als ik het kerstspel veel ge-groet wordt. Laat ons deze traditie bijzonder warm houden! Zo ontstaat er ruimte voor speelsheid, zorg, dromen, en bezieling, net als in ons kerstspel.

We willen ons kerstspel dan ook schenken als waarachtige bedanking én als inspirerende ondersteuning van het warme én tedere die in onze school gekoesterd wordt.

Warme dank aan alle leerkrachten, aan alle ouders, aan elk die op welke wijze dan ook een “ondersteuner” is! Mogen we jullie leerkrachten, ouders, vrienden én ruimer geïnteresseerden uitnodigen op dit inspirerend en verbindend gebeuren? Binnen de muren én daarbuiten…

Aansluitend op het kerstspel heffen we “het warme glas” met een ‘vrije bijdrage in den hoed’!

Namens de kompagnie en de vriendenkring,

Bart Smis, regie kerstspel

KleurKerstspelTekening
Login