Michaëlsfeest - Aan Zet aan Zee

Beste ouders,

Dit schooljaar vieren wij, zoals jullie al konden vaststellen, het 100 jarig bestaan van onze steinerpedagogie. Wereldwijd wordt dit feit gevierd onder de naam Steiner/Waldorf 100.

Alle Vlaamse Steiner-leerkrachten ontmoetten elkaar reeds feestelijk bij het begin van dit schooljaar, daarna was er een samenkomst met de vele oud-leerkrachten. Maar ook de kinderen en jongeren hadden klasdagen met hun leeftijdsgenoten uit de andere steinerscholen.

100Waldorf
DraakJoris

En nu is het, bij wijze van afsluiting van dit feestelijk jaar, ook de beurt aan de vele ouders! Op zondag 29 september, niet voor niets ‘onze Michaëlsdag’, organiseren we een familiedag aan zee. Alle kinderen en hun ouders maar ook alle leraren en medewerkers uit de Vlaamse steinerscholen blazen verzamelen van 10u tot 14u op het strand van Zeebrugge.

We komen samen om ons met elkaar en met de toekomstimpuls van onze schoolbeweging te verbinden. We vieren de toekomst!

Iedere school is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Onze school zal in samenspraak met de leraren, de ouders én de kinderen enkele aangename activiteiten uitwerken op het strand en in de duinen. In de loop van de komende weken zal je daar meer over horen. Houd in elk geval deze dag vrij in jullie familiekalender. Wij rekenen erop dat jullie er zullen bij zijn.

Het lerarencollege

ZetaanZee

Login