Meer Creativiteit op Unief is Nodig

GustaafCornelis

VUB-prof Gustaaf Cornelis buigt zich over de Steinerscholen

Nauwelijks twee weken geleden legde een eerstejaarsstudente een schitterend mondeling examen af. Welbespraakt, beetje eigengereid, enthousiast en creatief: onverwachte accenten, nieuwe verbindingen tussen verschillende delen van de leerstof. Het komt zelden voor, maar als het moet, moet het. Ik noteerde 20/20. Wat is jouw opleiding in het secundair geweest? “Steinerschool”, zei ze. Ik was nog meer onder de indruk van haar prestatie. Waarom? Omwille van een vooringenomenheiddie ik maar moeilijk uit me krijg, wellicht omdat ik Latijn-wiskunde studeerde op een college.

 

Dit opiniestuk verscheen eerder in De Morgen en op VUBtoday. in februari 2020.

 

Nu blijkt plots dat die leerlingen van de Steinerscholen het niet zo goed doen in het hoger onderwijs, volgens een studie uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Hun studierendement ligt zowat 10 procent lager dan de Vlaamse gemiddeldes. En minder dan de helft uit de aso-richting van het Steiner-secundair kiest voor het hoger onderwijs.

Het argument is dan dat ze te weinig kennis zouden hebben verworven in die richting, te wijten aan de specifieke onderwijsmethode. “Want ja, zonder kennis kan je niet verder studeren.” Met basiskennis heb je in het hoger onderwijs wel een streepje voor, zeer zeker, maar vooral motivatie en kritisch redeneren zijn van tel. Zeker aan de universiteiten begin je in het gros van de opleidingen met totaal nieuwe kennisregisters - los van het feit dat we vaststellen dat het aan heel wat basiskennis bij veel abituriënten ontbreekt, waar ze ook vandaan komen. Het argument is daarom zwak.

Met basiskennis heb je in het hoger onderwijs wel een streepje voor, zeer zeker, maar vooral motivatie en kritisch redeneren zijn van tel. - GUSTAAF CORNELIS

Ja, Steinerscholen leveren blijkbaar minder modelstudenten af, maar dat hoeft niet per se te komen door “minder basiskennis”. Ik zou trouwens wel eens willen weten of er sprake is van een trend of dat het hier een eenmalige meting betreft. Het politieke discours omtrent dit thema wordt dan verder aangevuld met een paar anekdotes met wat makkelijke woorden die aversie willen opwekken, zodat het uitmondt in goedkope stemmingmakerij. Dat lijkt me geen grond om een stevig onderwijsbeleid op te funderen.

Wringt het schoentje niet bij het aso? Telkens weer willen ‘we’ meer en meer mensen op de universiteit. Als het gaat om onderwijskansen terecht, maar als het de bedoeling is om meer ‘hoger gediplomeerden’ te hebben dan is dat geen ethische insteek (zelfs geen doordacht economische). Het aso geeft enkel maar uit op verder studies, en dat is precies het probleem.

Zou het niet kunnen - andere interpretatie van de cijfers - dat meer jongeren uit de Steinerscholen minder geïnteresseerd zijn dan hun leeftijdgenoten en - terecht - bewust kiezen voor iets anders dan ‘hoger’? Dat het studierendement lager ligt zou ook wel eens te wijten kunnen zijn aan het feit dat de universitaire opleidingen niet geschikt voor hen zijn - misschien moeten wij ons wel aanpassen. Want één ding staat buiten kijf: het zijn creatievelingen die Steinerscholen voortbrengen. En laat nu net creatief denken nodig zijn in deze tijden, en niet minder op de universiteit.


Login