Maria Lichtmis

Volgens Joodse traditie werd Jezus 40 dagen na zijn geboorte getoond aan God in de synagoge, en onderging ook Maria een zuiveringsritueel. Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest (het eerste was het St. Maartensfeest) en sluit Driekoningentijd af.

MariaLichtmisLochner1447
Maria Licht

Maria, Vrouw Holle en Moeder Aarde staan allemaal symbool voor de aardekrachten en de vruchtbaarheid.

Het licht dat steeds meer in onszelf kon gaan branden, laten we op Maria Lichtmis terug in de wereld stromen. Dat doen we door drijfkaarsjes te maken en die dan te water te laten. Met ons lichtend bootje willen we tevens de natuur helpen om weer te ontwaken. Dit jaar is de aarde nog getooid met witte kledij en kan ze een helpend handje wel gebruiken.

AardeLicht
Poppekindje

In het kleuterhuis noemen we het feest ook 'poppetjes-feest', want elke kleuter en peuter mag een liefste pop meebrengen naar de klas. De pop staat symbool voor moeder Maria met haar kindje Jezus. Peuters mogen ook hun liefste knuffel meebrengen. 

Traditioneel worden er op Lichtmis ook pannenkoeken gegeten. Enerzijds was 2 februari vroeger een belangrijke dag voor de plattelandsbevolking omdat ze dan van hoeve konden veranderen. Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. Anderzijds worden de vorm en kleur van de pannenkoeken als symbool van de zon en het licht gezien.


Login