Inschrijvingen middelbaar

Digitale inschrijvingen o.w.v. Coronamaatregelen

Het 1e middelbaar (klas 7) is volzet. Wie nu inschrijft komt op de wachtlijst terecht en wordt gecontacteerd van zodra een plaatsje vrijkomt. 

Inschrijven voor de hogere jaren van het middelbaar kan vanaf 18 mei enkel digitaal. Gelieve het inschrijvingsformulier af te drukken, in te te vullen en ondertekend via middelbaar@steinerschoolbrugge.be te bezorgen. Gelieve ook een identiteitsbewijs van de leerling toe te voegen, zoals ID-kaart, of een strookje van het ziekenfonds. Dit kan via een scan of een foto. Eens de scholen terug open zijn, vragen we jullie om de originele versie aan het secretariaat te bezorgen.

Wie geen printer thuis heeft, kan op eenvoudig verzoek aan dat emailadres, een papieren versie toegestuurd krijgen.

Voor wie bovenstaande stappen onhaalbaar zijn, er is mogelijkheid om een afspraak op school te maken.


Login