Hoog Bezoek van Sint en Pieten

Op woensdag zetten de peuters, kleuters en onderbouwleerlingen hun schoen, vol hoop dat Sinterklaas en zijn Pieten die nacht iets in hun schoen zou strooien.

SchoenZetten
SeizoenstafelSinterklaas

De volgende dag kwamen de kinderen in rijk bestrooide klassen en stonden er hier en daar ook mooie, nieuwe speeltjes of lesmateriaal. De kinderen en leerkrachten genoten van het feest.

De peuters en kleuters zagen ook Sinterklaas voorbij de klassen wandelen op weg naar het zaaltje van de lagere school. In dat zaaltje zaten de leerlingen van de onderbouw (1-4) vol verwachting te zingen in afwachting van het heilige bezoek.

SinterklaasRoetpietenEuritmiezaal
AdventEnSinterklaas

In de adventstijd verwachten we de geboorte van het kerstkind dat zichzelf weggaf aan de mensen. In die tijd lijkt zich overal een schenkende kracht te openbaren. Sint-Nicolaas is namelijk in de zes weken voor Kerstmis niet de enige die geschenken brengt, Sint-Maarten (11 november) gaat hem namelijk voor. In veel landen komt het kerstkind ook zelf met geschenken.

Sint-Nicolaas is de beschermer van het kind in de mens, daarom valt zijn feest in de advent. Met dit 'kind' worden de giften bedoeld die we meekregen uit hogere sferen. In de vroege middeleeuwen, voordat het huidige sinterklaasfeest bestond, werd Sint-Nicolaas al afgebeeld op doopvonten. Als een engel bracht hij het kinderzieltje uit de hemel naar de aarde en zorgde hij ervoor dat het door de doop toch met de hemel verbonden bleef.

De geschenken van Sint-Nicolaas zijn bedoeld voor het 'kind' in ons. Ze zijn bedoeld om ons te helpen ons lot te aanvaarden, met alle mogelijkheden en beperkingen. Daarom legt Sint-Nicolaas zijn geschenken in onze schoenen. Schoenen staan immers voor ons persoonlijk levenslot. Als we zeggen: Ik zou niet graag in jouw schoenen staan, dan bedoelen we dat we het lot van die ander niet willen overnemen. Dat kan natuurlijk ook niet, maar Sinterklaas laat zien dat je een ander wel kunt bijstaan.

Deze uitleg rond Sint Nicolaas en de adventstijd is naar een artikel van Tineke Croese. Klik hier voor het volledige artikel.


Login