Eigen Eindtermen Steinerscholen

Steinerscholen Kiezen voor Eigen Eindtermen

Net zoals dat al meer dan twintig jaar het geval is, zijn de steinerscholen ook nu weer genoodzaakt om een aanvraag in te dienen voor gelijkwaardige, maar alternatieve eindtermen voor de eerste graad S.O., zowel voor de A- als voor de B-stroom. Ze maken daarbij gebruik van de gewaarborgde decretale ruimte en de vrijheid om hun eigen pedagogisch project te realiseren en hun eigen pedagogische en onderwijskundige accenten te leggen.

Klik hier voor actuele informatie hierover en verdere informatie over de federatie der Steinerscholen in Vlaanderen.

Leerlingenpiramide

Login