Visie - Ontwikkelingsfasen

ontwikkeling

Ontwikkeling in 3 fasen

De mens ontwikkelt zich lichamelijk, psychisch en geestelijk doorheen levensfasen die in ritmische cycli van ongeveer 7 jaar  verlopen.

Drie grote ontwikkelingsfasen van het kind worden onderscheiden:
Kleutertijd – Onderbouw en Middenbouw – Bovenbouw.

Eerste zevenjaarsfase: Het kleuterleven: van 3 jaar tot schoolrijpheid

In deze periode is het van het grootste belang dat het kind in alle rust aan zijn constitutie kanwerken. Belangrijk hiervoor is een omgeving die het waard is om nagebootst te worden : deze werkt vormend op zijn constitutie in.

In een sfeer van warmte, huiselijkheid, schoonheid en goedheid willen we jullie de kinderen (bege)leiden op hun weg in het leven. Doorheen het jaar – van het ene jaarfeest naar het andere – zingen, spelen, vertellen en werken wij samen vol fantasie, in nauwe verbondenheid met de seizoenen in de natuur. Met een open blik zoeken wij naar de eigenheid van ieder kind met zijn eigen ontwikkelingsbehoeften.

Tweede zevenjaarsfase: De onderbouw (van klas 1 tot klas 4)

Albert Einstein zei het al: “Logica brengt je van A tot B, maar verbeelding brengt je overal”. Vanaf de eerste klas wordt in beeldende cultuurverhalen de wereld van het leren opengetrokken. Leren lezen gebeurt vanuit het beeldende, leren rekenen vanuit het doen. Verhalen zijn een rijke bron voor de beleving van de leerlingen. Eén begeleidende leerkracht brengt de leerlingen van de bruisende fantasie in de sprookjesverhalen tot de roemrijke ondergang van de Noorse goden in de Edda. In boeiende lessen, met muziek en veel kunstzinnig werk wordt het onderbouwkind een ontluikende wereld vol schoonheid aangeboden.

Tweede zevenjaarsfase - vervolg: De middenbouw (van klas 5 tot klas 8)

Vanaf de vijfde klas wordt de leerling centraal in zijn wereld geplaatst. In de geschiedenis wordt via de cultuurperioden de ontwikkeling van de mensheid centraal geplaatst. In talrijke fenomenologische opdrachten schoolt de ontluikende jongere zijn waarneming. Vanaf twaalf jaar wordt het causale denken aangesproken om de basis van het juiste oordelen voor te bereiden. Ook hier neemt één begeleidende klastitularis de leerlingen mee naar de vooravond van de puberteit. Veel aandacht gaat er naar het kunstzinnig onderwijs, de scholing van het gevoelsgebied. En in steeds meer ambachten wordt de leuze: ”Al doende leren denken!”  voor waar genomen. 

Derde zevenjaarsfase: De bovenbouw (van klas 9 tot klas 12)

Een diversiteit aan vakleerkrachten - specialisten in hun gebied - dompelen de jongeren onder in de wereld van de exacte kennis. Gezien de jongvolwassenen ten volle “aardeburger” geworden zijn, verdiepen zij zich graag in de knowhow van allerlei zaken. Daarbij krijgen ze volop kans voor eigen inbreng en kunstzinnige verwerking. Een flinke kluif wetenschappen en talen wordt - naast een muzikaal pakket - ook aangevuld met een rijke waaier ambachten en kunstvakken : van mandenvlechten, koper slaan, schrijnwerkerij ... tot lino snijden, houtsculptuur, steen kappen, boekbinden ... Ook het werken met computers is de leerlingen niet vreemd. Terwijl de titularis de verbindende figuur in het reilen en zeilen van de klas blijft, nemen de leerlingen vanaf de 3e graad een persoonlijke mentor onder de arm ; zo wordt hun persoonlijke ontwikkeling nog intensiever begeleid. Het hele traject van de bovenbouw doorlopen leidt tot het verwerven van een ASO-diploma, waarbij alle deuren naar hoger onderwijs open staan.

Login