Visie - Jaarfeesten

Sint-Maarten

Jaarfeesten als leiddraad

De jaarfeesten die de school viert, hebben een nauwe band met de wisselingen in natuur en kosmos, maar hebben meestal ook een diep christelijk aspect. De meeste van deze feesten worden in de basisschool gevierd met de kinderen, ouders, leraren, en andere medewerkers samen. Het zijn telkens weer hartverwarmende momenten die lang blijven nazinderen. Ook in de middelbare school (bovenbouw) worden jaarfeesten intensief gevierd, al is het niet altijd eenvoudig om een vorm te vinden die de jongeren aanspreekt, en waarin toch de essentie bewaard blijft.

Michaël

29 september. Het beeld van Michaël, of Sint-Joris als drakenbevrijder, grijpt elk kind diep aan. Na een toneel of een opdrachtenspel dat de moed van Michaël vergt, zorgen de ouders voor een lekker maal met de gaven van aarde en zon, van de voorbije zomer. We danken om wat we kregen en vragen aan Michaël  moed voor de donkere periode die aankomt.

Sint-Maarten

Op de vooravond van Sint Maarten maken groot en klein een tocht met hun lantaarn. Het lichtje is het symbool van het innerlijk licht dat moet waken en groeien naar Kerst toe. In het sint-maartensverhaal ervaren de kinderen de vreugde van het delen.

Sinterklaas

De Sint komt de kinderen vertellen dat de advent is aangebroken, en dat Maria onderweg is naar de aarde. Ze hoopt hier een lichtvolle aarde aan te treffen. Sinterklaas bezoekt de peuters, kleuters en eerste klas. De oudere kinderen voeren samen met de leraren een sinterklaasspel op, waarin hen op een tactvolle wijze een spiegel wordt voorgehouden. De Sint wil alle kinderen blij maken, opdat hun oogjes als sterren zouden schitteren als het Kerstmis wordt. Daarom krijgen zij in de klas ook speelgoed, of nuttige geschenken. De klasse-ouders helpen de sint bij zijn taak.

Advent

Een tijd van naar binnen keren, opnieuw je diepste impuls leren kennen, een tijd van verlangen. Elke week wordt in de klas of in de weekopening de spiraal van dennegroen gelopen, en wordt een kaarsje meer aangestoken

Kerstmis

Dit feest wordt op een innige wijze in alle klassen gevierd. Hoogtepunt is evenwel ieder jaar weer de opvoering van de kerstspelen, die door ouders en leraren worden gebracht. Het Paradijsspel, Kerst- en Driekoningenspel boeien steeds opnieuw door hun eenvoud en hun diepgang. Over Driekoningen, Maria Lichtmis en carnaval loopt de winter op zijn laatste benen. Het sluimerende leven wil uitbreken.

Palmpasen

Het haantje prijkt boven op de kleurige palmpasenstokken. Het mag alles wakker kraaien, en een kleurrijke stoet begeeft zich in de prille lentezon naar een park. Alles in de stoet getuigt van opstanding en nieuw leven.

Pinksteren

Het feest van de pinksterbruid en -bruidegom, van de ziel en de geest, van de aarde en de hemel. De hemel kust de aarde en de bloesems verschijnen aan de bomen. Het is het feest waarop we ons verheugen om de verbondenheid met elkaar, het feest waarop alles moet ontwaken, moet begeesteren...

Sint-Jan

24 juni. Bij valavond komt de hele schoolgemeenschap bijeen rond het sint-jansvuur dat hoog oplaait. Echte bloemen op de kinderhoofdjes, lekker eten, zingen, dansen : hoog-zomerlijke vreugde. Hoogtepunt is telkens weer het springen over het  vuur. Eerst aan de hand van meester of juf, of papa of mama, maar al snel helemaal alleen. Stilstaan eventjes ook bij het besef dat de dagen alweer korter worden : de zon is op haar terugweg, de ketting van jaarfeesten is gesloten...

Login