Visie - Dag-, week- en jaarritme

Vormtekenen

Een vaste structuur als houvast in de basisschool

In het vaste ritme van elke dag worden de kinderen meegenomen in een afwisseling van vrij spel, activiteiten aan de grote tafel of in de kring. Wij gaan ervan uit dat het kind des te gezonder zal zijn, naarmate de regelmaat groter is. Dit schenkt het een groot vertrouwen in de nog 'vreemde' wereld om zich heen. Het zal zich veiliger voelen, waardoor het later krachtiger en zekerder in de wereld zal kunnen staan. Hieruit ontstaan ook goede gewoontes, die alleen in de kinderjaren kunnen worden verworven. Alle klassen willen hieraan werken, door naast een vast dagritme, ook een week- en jaarritme te onderhouden.

In het weekritme herkennen de kinderen de specifieke activiteiten van elke dag : er is een dag waarop we ons wekelijks broodje samen kneden en bakken, soep maken, knutselen, in de kring spelen, poetsen..., inspelend op het dagelijks werk dat thuis gebeurt.

In het jaarritme beleven de kinderen de seizoenen en de aan elk seizoen gebonden en steeds weerkerende jaarfeesten.

Voor de kleinsten is het de eerste keer dat zij hier besef van krijgen. Daarom genieten zij ook met volle teugen en rode wangetjes van de sfeervolle stemmingen zoals die thuis en op school beleefd worden rond zo'n feest.

Login