Visie

Handen houden brooddeeg vast

Een holistische kijk op het leven

Steinerscholen zijn wereldwijd verspreid (meer dan 1000 op alle continenten), in België zijn er 20 basisscholen en 7 middelbare vestigingen. Zowel basisscholen als middelbare afdelingen groeien nog in aantal. De Brugse steinerschool heeft op één domein in Assebroek zowel een lagere school voor kinderen vanaf 2,5 jaar als een middelbare school (ASO).

Typerend voor de steinerpedagogie is de andere kijk op kinderen en hun ontwikkeling. Die visie is ‘holistischer’, met aandacht voor het hele palet van sociale, emotionele, creatieve en intellectuele ontwikkeling. Om dat uit te werken heeft de school eigen leerplannen. Die zijn naar kennisinhouden vergelijkbaar met andere scholen. Maar de weg waarlangs die kennis en vaardigheden worden bereikt en wat er ondertussen ook nog wordt geleerd, is anders.

De eerste steinerschool werd in 1919 opgericht, op aanwijzingen van Rudolf Steiner (1861-1925). Hij studeerde aan de Technische Hogeschool in Wenen en promoveerde in 1891 tot doctor in de filosofie te Rostock. Op jonge leeftijd al had hij ervaringen van een niet-zintuiglijk waarneembare wereld, waarin hij ten slotte op een betrouwbare-wetenschappelijke manier kon doordringen. Daaruit ontstond de antroposofie, een ‘filosofie’ waaruit na enkele jaren allerlei vernieuwende bewegingen voortkwamen. De bekendste zijn onderwijs (steinerscholen), geneeskunde, heilpedagogie en (biologisch-dynamische) landbouw.

De antroposofie is dus de bron van onze pedagogie. Zij ziet de mens als een individualiteit, maar ook als een burger van twee werelden. De ene is onze alledaagse wereld, de andere is de veel grotere en vrijere wereld van de geest. Die twee moeten met elkaar ‘verzoend’ worden, en dat is wat de steinerpedagogie probeert te doen.

De antroposofie is een belangrijke (inspiratie)bron voor de leerkrachten, maar behoort niet tot de leerstof op school. Dat zou namelijk in strijd zijn met de wens dat elk kind als volwassene op zijn eigen authentieke wijze in vrijheid een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Login