Middelbaar - Bovenbouw

Ervaringsgerichte werkweken in beeld

Vanaf de negende klas doen leerlingen letterlijk ervaring op in onze maatschappij. Na het doorlopen van alle stappen om een stageplaats te vinden, draaien onze leerlingen individueel mee in werksituatie. 

sociale stage suzan
sociale stage reinout
eindwerk journalistiek

Evenveel eindwerken als leerlingen

Ook in de tiende klas maken de leerlingen een jaarwerk. Dit is voor hen een oefenen om tot een meesterwerk te kunnen komen. Met hun eindwerk laten leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan zien waartoe ze in staat zijn. Tijdens de twee laatste jaren van de secundaire school werken alle leerlingen aan een eindwerk onder begeleiding van een mentor – meestal een leraar maar soms ook een ouder of buitenstaander. Zo’n eindwerk bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Kiest een leerling bijvoorbeeld theater als eindwerk, dan presenteert hij zowel een eigen geschreven stuk of geregisseerde productie als een theoretisch onderzoek over theater. De onderwerpen van de eindwerken zijn heel divers: wetenschappelijk-technisch, sociaal, kunstzinnig, sportief, maatschappelijk, historisch... elke leerling kiest het onderwerp dat hem of haar het meest boeit.

eindwerk protese
Login