Bestuur

De voorzijde van de school

Het bestuur van de school

Het bestuur bestaat uit een aantal leerkrachten uit de verschillende afdelingen en uit een aantal ouders van de basis- en de middelbare school, die voor de duur van een jaar worden verkozen door de algemene vergadering. De basis- en middelbare school hebben elk een afzonderlijk bestuur.

Dit coördinerend bestuur (bestaande uit twee vzw’s) is feitelijk het hoogste orgaan binnen de school. Het zet de grote lijnen uit, weliswaar in voortdurende communicatie met de teams van leerkrachten en het forum. Bovendien laat het zich ondersteunen door verschillende werkgroepen (zoals Financiën, Gebouwen, PR …), waar ook weer ouders en leerkrachten in zetelen. Een andere belangrijke taak van het bestuur is de aanstelling (en evaluatie) van het coördinatieteam.

Login