Klasouders - Algemeen

ouders met affiche kamagurka

Klasouders en leerkachten: één team

Als leerkracht én ouder samen instaan voor de opvoeding van die unieke (jonge) mens hoort bij het concept van de Steinerschool. En dat is geen geringe verantwoordelijkheid. Het schept verplichtingen maar biedt ook kansen. Elk werkt naar beste vermogen op zijn eigen domein en wisselt daarover uit. In het kleuterhuis gebeurt dit misschien vaker en intenser dan in het middelbaar, maar een regelmatig en persoonlijk contact tussen ouder en school is hoe dan ook een belangrijke basis. Zo zijn er de ouderavonden, de besprekingen van een leerling, het kaderen van het jaarlijks getuigschrift … zo veel meer en persoonlijker dan een schoolrapport. 

Daarnaast wordt binnen een Steinerschool aan de ouders de kans geboden om ook op andere manieren nauw bij het schoolgebeuren betrokken te zijn. 

Elke klas heeft  bijvoorbeeld één of meerdere klassenouders. Zij zijn de schakel tussen leerkracht en ouders. De klassenouders nemen bepaalde taken en verantwoordelijkheden in de klas op. Zij kunnen luisterend oor zijn voor ouders die daar nood aan hebben. Zij kunnen dat evengoed zijn voor de leerkracht, wanneer die een advies zoekt (bijvoorbeeld voor een groepsactiviteit van de klas). In de maandelijkse vergadering van klassenouders worden ervaringen uitgewisseld en acties gecoördineerd. Soms komt hieruit een zorg of een wens bovendrijven. Die kan dan weer zijn weg vinden naar het coördinatieteam of het bestuur. 

Andere ouders vervullen een actieve rol binnen een werkgroep of helpen hier en daar een handje mee: begeleiden op bosuitstap, bakken op broodbakdag, de tuin onderhouden …

Login