Historiek - Het begin

Mozaïek bij de school

Gedragen door ouders en leerkrachten

Een Steinerschool wordt niet opgericht maar ontstaat als antwoord op de vraag van een groep ouders die juist dát type onderwijs voor hun kinderen wensen. Zo vonden enthousiaste, zoekende ouders elkaar in 1977, in Brugge. Ze organiseerden voordrachten en bestudeerden samen enkele pedagogische hoofdwerken van Rudolf Steiner. 

Al gauw konden ze beginnen met de concrete voorbereiding van een kleuterklasje. De kleuterleidster ging in opleiding en de ouders organiseerden het praktisch werk: een ruimte zoeken waar de kinderen konden spelen, financiële middelen sprokkelen … Op 11 september 1978 startte het eerste klasje met tien kleuters. 

In januari 1979 werd de school officieel geopend, onder de naam Guido Gezelleschool. Het werk van deze bekende West-Vlaamse priester-dichter getuigt van een intens meeleven met de natuur en het jaarritme. Hij had een open hart voor het ware wezen van mens en kosmos. Hij kende de goedheid, de schoonheid en de waarheid daarvan.

Het is dan ook in diezelfde sfeer van eerbied voor alles wat leeft, dat wij de kinderen willen opvoeden. Guido Gezelle was trouwens zelf een tijdlang een bezield leraar: vriendelijk in de omgang met de leerlingen, de kinderziel nabij, maar streng als het moest: een ware autoriteit, waar kinderen van nature naar opkijken en veel van willen leren.. 

In september 1982 startte ook onze lagere school, die voorspoedig uitgroeide tot een volwaardige basisschool (kleuterklassen en zes leerjaren). Daarna volgde de middelbare school, die sinds juni 1997 een complete school is. 

Momenteel telt de school gemiddeld 330 kinderen, een enthousiast lerarencollege met ondersteunend kader, en zowat 200 ouderparen. Na een hele reeks omzwervingen in en rond Brugge stapte op 1 september 2000 de hele school - van peuter tot en met twaalfdeklasser - de nieuwe schoolgebouwen in Assebroek binnen.

Login