Basisschool - Onderbouw (klas 1 tot 4)

schilderijtjes

De wereld is mooi!

In de tweede zevenjaarsfase (van 7 tot 14 jaar) ontdekken de kinderen de schoonheid van de wereld in al haar facetten. Dat geeft hen de moed en de zin om zélf aan het werk te gaan, om zélf de wereld te leren kennen. Na de geborgenheid van de kleuterklas gaan in de onderbouw de deuren en vensters naar de wereld steeds verder open.

Verhalen spelen hierin een belangrijke rol. Elk leerjaar heeft zijn eigen thema’s, passend bij de ontwikkelingsfase: sprookjes in de eerste klas, fabels en legenden in de tweede,  het oude testament in de derde en de Noorse mythologie in de vierde klas. Die verhalen zijn ‘voedsel’ voor het beeldend denken en het gevoelsleven.

Periode-onderwijs

De hoofdvakken (lezen, schrijven, rekenen en heemkunde) worden in perioden gegeven. Dat wil zeggen dat eenzelfde vak een aantal weken na elkaar dagelijks anderhalf uur wordt beoefend. Op die manier kan de leerstof dieper inwerken. Het gebeurt ook niet puur intellectueel, beleving en verwerking zijn vaak kunstzinnig gericht.

Dat kunstzinnige is dus geen vak op zich, maar is verweven met heel het leerproces. Dat geldt voor schilderen, tekenen, boetseren, euritmie, muziek. En ook de taal wordt deels uit kunstzinnige hoek aangeboden, in het vertellen, het declameren, toneel. Frans en Engels komen de kinderen al vanaf het begin in anderstalige versjes en liedjes tegen. In de hogere klassen worden die ‘vreemde’ talen ook bewust aangeleerd.

Verder zijn er nog handvaardigheidsvakken (handwerk, houtbewerken, beide voor jongens en meisjes gelijk) en sport en spel (eerst veel spel, later meer sport, waaronder ook zwemmen).

Tellen aan het bord
Rekenen op bord

Evaluatie

Doorheen het schooljaar wordt de evolutie van het kind en de klas regelmatig besproken tijdens klasouderavonden. Tweemaal per jaar wordt er ook schriftelijk gerapporteerd. Een dergelijk ‘getuigschrift’ is geen kille opsomming van percenten, maar een uitgebreid woordverslag van welke brede evolutie het kind laat zien.

Login