Overgang van basisschool naar middelbaar: Middenbouw (klas 5 tot 8)

Boot klas 7

5e leerjaar lager t.e.m. 2e middelbaar

Rond het tiende levensjaar breekt een nieuwe fase aan. De kinderen bekijken zichzelf en de volwassenen vanuit een ander gezichtspunt. De blik naar de wereld gaat open en de kersverse tieners trekken verwonderd de wereld in.

Periode-onderwijs

De algemene vakken (lezen, schrijven, rekenen en later aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde) worden nog altijd in perioden gegeven. Dat wil zeggen dat eenzelfde vak gedurende een aantal weken na elkaar dagelijks 2 uur wordt behandeld. Op die manier kan de leerstof dieper inwerken.

Hoofd, hart en handen

Op hun ontdekkingsreis kondigen zich nieuwe vakken aan: fysica, mineralogie, geometrische meetkunde, aardrijkskunde en scheikunde. De nadruk ligt op objectieve waarneming en het experiment. Muziek en tekenen/schilderen blijven wekelijks terugkeren. De klassieke doe-vakken (handwerken, houtbewerken) worden uitgebreid met lessen tuinbouw.

Met een afsluitend jaarwerk moet de achtste klasser aantonen, dat hij er ondertussen al op vrij zelfstandige wijze in slaagt een onderwerp gestructureerd uit te diepen. De bovenbouw dient zich aan!

Tuinbouw middenbouw
Login