Basisschool - Peuter & Kleuter

Kinderen in de klas

Het kleuterhuis

Leren door nabootsen. Leren door spelen. Dat is typerend voor het steineronderwijs aan kleuters. En wat houdt dat leren dan in? Beter thuis komen in je lichaam en je omgeving, beter leren omgaan met de mensen om je heen. Zeker nog geen kennis verzamelen, feitjes weten, verbanden gaan snappen. Onopvallend is er veel aandacht voor de taalontwikkeling en voor de motorische ontwikkeling, grove en fijne. Maar verder betekent kleuter zijn vooral: kind mogen zijn. Zo dromerig of zo wakker zijn als je zelf bent, zonder aansporing of training.

De wereld is goed!

Momenteel hebben we in het kleuterhuis 2 peuterklasjes van 10 à 12 peuters van 2½ tot ongeveer 4 jaar en 3 kleuterklasjes, waarvan één buitenklas, met 17 tot 20 kinderen van 4 tot 6-7 jaar. Broertjes en zusjes komen in dezelfde klas. Geen grote groepen waar je kleintje verloren loopt, maar warm en geborgen zijn, net als thuis. Voor elke peuter- en kleuterklas geldt: een vaste groep, met een vaste juf.

De peuters zijn welkom vanaf 2,5 jaar en blijven bij hun juf tot (ongeveer) hun 4e verjaardag. Kleuters blijven daarna 2,5 à 3 jaar bij dezelfde juf. Die krijgt zo de mogelijkheid het kind écht te leren kennen en begrijpen. De kleuterjuf schept een geborgen sfeer en een rustige omgeving, waar het goed is om te spelen en werken. Ze omhult elk kind, groot of klein, met een warme en diepe belangstelling.

Het spel centraal

Het werk van de kleuter is zijn spel. Dankzij de fantasie is in dat spel alles mogelijk. De fantasie vervult de kleuter met enthousiasme, geeft hem rode wangen, bezorgt hem warme handjes en voetjes en houdt hem gezond.

Speelplaats kleuters

Ritme en herhaling

Ritme en herhaling geven houvast aan een kind en zorgen voor vertrouwen en innerlijke zekerheid. Een gezonde kleuter wil trouwens de dingen altijd opnieuw beleven: nog eens dat sprookje horen, nog eens dat liedje zingen, nog eens dat dansje doen. Door herhaling werkt alles dieper in. 

Een dag in de kleuterklas kent daarom een steeds terugkerend ritme. Ook de week kent een vaste structuur (broodbakdag, schilderdag …). Het grote jaarritme vind je terug in de jaarfeesten, waar de kinderen keer op keer sterk naar toeleven.

Kaar voor de volgende stap

Als het kind rond 6,5 jaar school- en leerrijp wordt, kan het de overstap maken naar de eerste klas. Op onze school ervaren we telkens weer, dat leren dan zo veel natuurlijker gaat. Kinderen geboren in de tweede helft van het jaar, mogen daarom meestal een jaartje langer in de kleuterklas blijven spelen.

Die schoolrijpheid wordt grondig onderzocht. De basis bestaat uit de vele observaties door de kleuterjuf (het schoolrijpheidsonderzoek), eventueel aangevuld door een (antroposofisch) arts en de zorgmensen en, indien nodig of gewenst, bijkomende testen door het CLB.

Login