Basisschool - Algemeen

kinderhand met meel

Lagere school

Net als in alle andere scholen, tellen onze lagere en middelbare school telkens zes leerjaren. We hebben echter ervaren, dat de leerlingen van het vijfde leerjaar t.e.m. tweede middelbaar een aparte groep vormen, met eigen opvoedingsvragen. Daarom maken wij een opsplitsing in:

Zowel in de onderbouw als in de middenbouw worden de leerlingen vier jaar lang begeleid door één zelfde klasleerkracht.


Login