De school

mozaïekmuur

Klaar voor de uitdaging van je leven!?

"Ons hoogste doel is om kinderen tot vrije mensen te laten ontwikkelen die uit zichzelf in staat zijn om richting te geven aan hun leven. Het ontwikkelen van creativiteit, zin voor waarheid en verantwoordelijkheidsgevoel vormen de basis van ons onderwijs." 

Aan het begin van de vorige eeuw tekende de Duitse pedagoog Rudolf Steiner een nieuw soort onderricht uit voor arbeiderskinderen. Hij wilde onderwijs organiseren dat méér deed dan jonge hersenen volproppen met regels, feiten en voorgekauwde kennis. Steiner wilde een school die kinderen leert om zélf te denken.  

De steinerschool wil een onderricht dat vertrekt vanuit de eigenheid van elk kind. Maar ook een onderwijs met een maatschappelijk vernieuwende impuls. Eén dat ervan uit gaat dat elk kind met zijn unieke persoon iets kan toevoegen aan de wereld.  

Einstein, een tijdgenoot van Steiner, zei het zo: “Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” Onderwijs gaat niet over het leren van feiten, maar over het oefenen van de geest om na te denken. En dat kan het steineronderwijs anno 21ste eeuw alleen maar bevestigen. 

Het steineronderwijs vertrekt vanuit de ontwikkelingsfasen van het kind. De leerstof wordt dan ook aan leeftijdsfasen aangepast.

Een eigen visie

Onze school biedt vanuit een heel eigen visie onderwijs van peuterklas t/m middelbaar ASO. Over die visie en al die afdelingen kunt u verdere informatie lezen als u hiernaast op de diverse items klikt.

U vindt daar info over de school in het algemeen, of per afdeling. Bijzonder in ons aanbod is dat wij voor kleuters ook een buitenklas hebben, die écht elke ochtend de natuur in trekt, met aangepaste kledij.

In onze pedagogie vertrekken wij heel doelbewust van drie fasen van 7 jaar die elk een eigen opvoedingsthema hebben. Doen, voelen, denken zijn de drie aspecten die het mens-zijn kenmerken. Ze zijn alle drie altijd werkzaam in elk mens, klein of groot. Maar het accent ligt telkens ergens anders. Doen is het hoofdthema van 0 tot 7 jaar, voelen en beleven is hoofdthema tussen 7 en 14, daarna krijgt het denken de nadruk.


Login