Corona Scenario 2020-2021

De corona-maatregelen voor het nieuwe schooljaar die aan het begin van de grote vakantie werden opgesteld door de Vlaamse overheid, zijn recent vernieuwd.

Voor het kleuter en lager onderwijs is het voorlopig zo dat in gelijk welke kleurenfase van COVID-19 de leerlingen voltijds naar school kunnen, zowel in fase geel, oranje en rood. Klik hier voor meer informatie.

Voor het middelbaar onderwijs ligt dit anders. De eerste graad volgt grotendeels het lager. Maar de hogere graden niet. Klik hier om de gedetailleerde informatie te bekijken vanuit Onderwijs Vlaanderen.

Het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon basis- en secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) start op 1 september in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

Jassen

Login