Chemie in klas 7

Klas 7 startte deze week met de periode chemie. Hierbij gaan de leerlingen onder meer aan de slag rond de fenomenologische studie van het vuur (de kaarsvlam, houtvuur…). De training van de waarneming!

Via het zien, ruiken, voelen en horen ontstaat bij de leerlingen een affectieve relatie tot de fenomenen en de wereld. Dit bevordert de cognitieve verwerking!

Onderzoek heeft uitgewezen dat het inzetten van meerdere zintuigen de verwerking van leerstof ondersteunt.

chemie 7 vuur

Login