40 jaar Steinerschool Brugge

Burgemeester De Fauw - Toespraak

Op zaterdag 12 januari vierden we het 40-jarig bestaan van onze school. Burgemeester Dirk De Fauw opende de feestelijkheden met een hartverwarmende toespraak.

Het publiek werd geïnspireerd door een lezing over de sociale impuls van 100 jaar Steinerscholen in de wereld en het maatschappelijk belang van deze beweging in de wereld van vandaag, waarbij de diversiteit en het willen ontmoeten van elke mens centraal staat. De vorming van jongeren is hierbij cruciaal. Deze kan niet vanuit een economische (neo-liberale) denkkader worden benaderd, maar vraagt een mensbeeld dat erkenning geeft aan de innerlijke, geestelijke ruimte van de mens.

Hans Annoot - Sociale impuls Steinerscholen
40 jaar Steinerschool - receptie
40 jaar Steinerschool - receptie
40 jaar Steinerschool - receptie
40 jaar Steinerschool - receptie
40 jaar Steinerschool - receptie
40 jaar Steinerschool - receptie
40 jaar Steinerschool Brugge - receptie

Login